درباره ما

لوگو

سایت آپ زون یک سایت در زمینه فناوری و تکنولوژی است و هدف ما انتشار آخرین اخبار در حوزه فناوری و تکنولوژی، گجت های بروز است.

ما با فعالیت دز این زمینه هدف داریم تا یکی از بهترین سایت ها ایرانی در حوزه فناوری و تکنولوژی باشیم.